Descarregar Cartell

ORGANITZADORS

9è. Concurs d'Anglès Interescolar de les Illes Balears

RESULTATS DE LA GRAN FINAL 2017

(descàrrega)

Tots els guanyadors i finalistes del llistat tenen premi i estan convidats a la cerimònia de lliurament de diplomes i premis als indrets que es comunicaran en breu

CONVOCATÒRIA:

Es convoca el “9è. Concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears” (THE FONIX 2017). El concurs està organitzat per International House Palma, el Instituto de Idiomas de Ibiza i per la Cambridge University Press.

La participació en el concurs és totalment gratuïta i es finança exclusivament amb les aportacions dels organitzadors, patrocinadors i col·laboradors. El concurs compta amb el suport de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears.

El concurs és una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius balears i s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

FASES DEL CONCURS:

Els enunciats de les proves són preparats per un equip pedagògic de reconegut prestigi i consisteixen en una sèrie d’exercicis dins dels àmbits del vocabulari, comprensió lectora i expressió escrita, plantejats de forma distesa i dins d‘un ambient de col·laboració, al llarg de tres fases:

FASE LOCAL: Prova a dins dels mateixos centres educatius.
FASE TERRITORIAL: Prova amb els representants escollits pels centres, agrupats per illes.
FASE FINAL: Prova final absoluta amb els guanyadors de cada illa i que es realitzarà a cada illa.

La participació en el concurs és totalment gratuïta i no suposa cap tipus de desemborsament monetari.

Les inscripcions les han de realitzar els centres educatius, mitjançant un responsable del centre designat (normalment un dels professors d’anglès) que s’ encarregarà d’organitzar la Prova Local al seu centre.

DESTINATARIS DEL CONCURS:

El concurs s’adreça a tots els alumnes de qualsevol centre educatiu de l'ensenyament reglat amb seu a les Illes Balears (exceptuant els centres estrangers, la llengua d'ensenyament dels quals, sigui l'anglès):
NIVELL 1: alumnes de 5è de Primària
NIVELL 2: alumnes de 6è de Primària
NIVELL 3: alumnes de 1r d'ESO
NIVELL 4: alumnes de 2n d'ESO
NIVELL 5: alumnes de 3r d'ESO
NIVELL 6: alumnes de 4rt d'ESO
NIVELL 7: alumnes de 1r de BATXILLERAT o Grau Mitjà de Cicles Formatius
NIVELL 8: alumnes de 2n de BATXILLERAT o Grau Superior de Cicles Formatius

DATES D'INSCRIPCIÓ I DE LES PROVES:

10 de novembre de 2016 – 25 de gener de 2017 : Inscripció de centres que vulguin participar clicant a la part superior dreta de Registri's aquí.
15 de gener – 25 de febrer 2017: Termini per descarregar i poder realitzar la Prova de la Fase Local a dins dels mateixos centres educatius.
Fins el dia 5 de març de 2017: Termini per inscriure els finalistes del centre a la Prova de la Fase Territorial.
Realització de la Prova de la Fase Territorial Insular: Dissabte 18 de març a les 12 hores.
A partir del 3 d’abril, publicació a la web del concurs dels guanyadors de la prova territorial que passen a la gran final absoluta.
Fins el dia 12 d'abril, comunicació de baixes o renúncies de participació en la fase final.
Dissabte 29 d’ abril de 2017, a les 12 hores: Realització de la Prova Fase Final Absoluta.
Un divendres de finals de maig o principis de juny de 2017, a les 17 hores: Cerimònia de lliurament de diplomes i premis a l’indret que s’anunciarà prèviament.

Totes les inscripcions i la informació adreçada i rebuda dels centres inscrits es farà per aquesta web i per via telemàtica. Només davant de qualsevol problema de comunicació on line, la inscripció es podrà comunicar a través de fax, prèvia notificació per correu electrònic, si escau. Les consultes s’enviaran a balears@concurs-angles.info

Per temes pedagògics: Lynn Durrant, responsable pedagògica
Per temes organitzatius: Miquel Puig, responsable d’organització

Per a les fases territorial i final, s’establirà una seu que es comunicarà a la web amb la suficient antelació.

Tots els concursants representants dels centres educatius a la Fase Territorial del concurs i els seus Mestres i Professors, rebran un diploma acreditatiu de participant.

Per als concursants finalistes i guanyadors i per als centres amb concursants a la prova final, s’establirà un sistema de premis (veure apartat).

La informació completa del funcionament del concurs es troba a les bases.